دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

لیست دانشنامه های نهایی آماده تحویل(مراجعه فقط در روزهای شنبه و دوشنبه فقط ساعت ۱۲- ۸ ) (جدید - عصر چهارشنبه) ۹۶/۲/۶

۲۴ دی ۱۳۹۳

لطفاً پس از مشاهده نام و نام خانوادگی خود در لیست ، فقط و فقط روزهای شنبه و دو شنبه هر هفته جهت تحویل دانشنامه خود به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایید .

تذکر تذکر: به همراه داشتن اصل برگه نحوه لغو تعهد برای دانشجویان روزانه الزامی است.

تذکر تذکر تذکر: دانشنامه فقط و فقط به خود دانش آموخته یا سایر اشخاص با داشتن وکالت نامه محضری تحویل داده می شود.

(**** فقط ساعت ۱۲-۸ ) (**** فقط ساعت ۱۲-۸ )

(**** فقط ساعت ۱۲-۸ ) (**** فقط ساعت ۱۲-۸ )

با تشکر