پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۷

مهلت تسویه حساب فارغ التحصیلی جهت پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵

۵ آبان ۱۳۹۴

توجه : دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵پذیرفته شده اند ، حداکثر تا پایان

آبان ماه ۱۳۹۵مهلت دارند تا مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی خود را انجام

دهند