دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۰۹

فرم تعهد محضری برای ارسال تاییدیه به دانشگاه آزاد

۲۶ آبان ۱۳۹۷

این فرم فقط جهت دانش آموختگانی است که مقطع پایین تر در دانشگاه امیرکبیر به صورت رايگان تحصیل نموده اند و در مقطع بالاتر در دانشگاه ازاد در حال تحصیل می باشند که برای ارسال تاییدیه به دانشگاه مقطع بالاتر این عزیزان یا باید مقطع قبلی که روزانه بوده اند را لغو تعهد نمایند و یا فرم پیوست را در یکی از دفترخانه های اسنادرسمی به صورت فرم محضری درآورده و تحویل دانشگاه امیرکبیر نمایند تا بتوانیم جوابیه استعلام از دانشگاه آزاد را جواب دهیم.