دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۳۷

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه تحصيلي را بیان نمایید ؟

۲ اسفند ۱۳۹۰

سه قطعه عكس 4*3 ، نامه عدم بدهي به صندوق رفاه دانشجويان در صورت داشتن بدهي ، اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت ، اصل و كپي شناسنامه ، اصل و كپي گواهي موقت مقطع تحصيلي مربوطه (آقاياني كه فاقد گواهي موقت مي باشند ارائه اصل يا كپي برگه معرفي نامه نظام وظيفه كافي مي باشد ) ، اصل و كپي گواهي موقت مقاطع تحصيلي بالاتر در صورت فارغ التحصيلي در مقاطع بالاتر ( در صورتيكه فاقد گواهي موقت مي باشند ارائه اصل يا كپي برگه معرفي نظام وظيفه ، برگه دفاعيه يا نامه اي مبني بر اعلام تاريخ فراغت از تحصيل ) ، اصل و كپي دانشنامه مقطع پايين تر براي متقاضيان لغو تعهد خدمات آموزشي رايگان مدارك كارشناسي ارشد و دكتري ، اصل نامه و يا فرم لغو تعهد خدمات آموزشي رايگان مقاطع پايين تر ( به غير از دوره هاي آموزشي غيرانتفاعي ) براي فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري ، اصل گواهي انجام كار بصورت تمام وقت ( گواهي نامه انجام كار بايد خطاب به دانشگاه صنعتي اميركبير بوده و تاريخ شروع و اتمام كار بصورت تمام وقت قيد شود )
در صورت نداشتن گواهي انجام كار ارائه اصل سابقه بيمه از اداره بيمه كفايت مي كند .
اصل و كپي فيش حقوقي ، كپي قرارداد ، كپي صفحه اول دفترچه بيمه
در صورت نداشتن بيمه ، تصوير آخرين روزنامه ثبت شركت يا كپي اولين و آخرين حكم استخدامي ضروري ميباشد .