پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۰۳

آئین نامه صدور دانشنامه دانش آموختگان فاقد تعهد آموزش رايگان

۵ مهر ۱۳۹۴

دانش آموختگان دوره های : آموزش الکترونیکی ، نوبت دوم ، پردیس بین الملل ، مدیریت ، علم و فناوری و آموزش محور با پرداخت شهريه