دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۵۳

رئیس اداره امور دانش آموختگان


خانم مطیعی

مدرک تحصیلی : لیسانس ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق کاری : از تاریخ 27/7/1381 تا 21/4/1388 بعنوان کارشناس خدمات آموزشی

از تاریخ 21/4/1388 تا کنون بعنوان رئیس اداره دانش آموختگان

آدرس ایمیل : motiee@aut.ac.ir

شماره تلفن : 64542817