پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۱۴

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 34
1.7 ms
۱) AN-36
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
تبریک به همکاران (۲۹ بهمن ۹۸)
۲) AN-35
۳ دی ۱۳۹۸
تبریک به همکاران (۳ دی ۹۸)
۳) AN-34
۵ شهریور ۱۳۹۸
تبریک به همکاران (۵ شهریور ۹۸)
۴) AN-33
۱۱ تیر ۱۳۹۸
تبریک به همکاران (۱۱ تیر ۹۸)
۵) AN-32
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
تبریک به همکاران (21 اسفند 97)
۶) AN-31
۲۱ آذر ۱۳۹۷
تبریک به همکاران (20 آذر 97)
۷) AN-30
۱ آبان ۱۳۹۷
تبریک به همکاران (۹۷/۸/۱)
۸) AN-29
۲۶ تیر ۱۳۹۷
تبریک به همکاران - ۱۲۷
۹) AN-28
۶ تیر ۱۳۹۷
تبریک به همکاران - 126
۱۰) AN-27
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
حکم انتصاب جناب آقای دکتر مهدی صدیقی به عنوان مشاور در امور اعضای هیات علمی و نظارت و ارزیابی آموزشی
۱۱) AN-26
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارتقاي مرتبه مربيان-مهم
۱۲) AN-25
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
تبريك به همكاران-125
۱۳) AN-24
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
تبريك به همكاران-124
۱۴) AN-23
۱۳ اسفند ۱۳۹۶
ارتقاي مرتبه مربيان محترم
۱۵) AN-22
۱۰ بهمن ۱۳۹۶
تبريك به همكاران-123