پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۸

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 19
4.2 ms
۱) AN-21
۱۲ مهر ۱۳۹۶
تبريك به همكاران - جلسه ۱۱۸
۲) AN-20
۴ مهر ۱۳۹۶
تبريك به همكاران- جلسه ۱۱۷
۳) AN-19
۹ خرداد ۱۳۹۶
تبريك- 9 خرداد 96
۴) AN-18
۳ خرداد ۱۳۹۶
تبريك به همكاران- 2 خرداد 96
۵) AN-17
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
تبريك به همكاران- 26 بهمن 95
۶) AN-16
۱۳ دی ۱۳۹۵
قابل توجه متقاضیان ارتقا به مرتبه استادی (فارغ التحصیلی دانشجوی دکتری) - جدید
۷) AN-15
۷ دی ۱۳۹۵
تبريك به همكاران- 7 دي 95
۸) AN-14
۳۰ آذر ۱۳۹۵
تبريك به همكاران - 30 آذر 95
۹) AN-13
۲۲ تیر ۱۳۹۵
تبریک- 21 و 22 تيرماه 1395
۱۰) AN-12
۲۴ فروردین ۱۳۹۵
تبریک به همكاران
۱۱) AN-11
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
تبريك- 20 بهمن 1394
۱۲) AN-10
۱۷ آذر ۱۳۹۴
تبريك- ۱۷ آذر ۹۴
۱۳) AN-9
۳۰ تیر ۱۳۹۴
تبریک - ۳۰ تیر ۱۳۹۴
۱۴) AN-8
۲ تیر ۱۳۹۴
تبریک- 2 تیر 1394
۱۵) AN-7
۲۴ خرداد ۱۳۹۴
استعلام از دانشکده ها/گروه های مستقل در خصوص عملکرد متقاضی ارتقاء