چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۸

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 17
2.8 ms
۱) AN-19
۹ خرداد ۱۳۹۶
تبريك- 9 خرداد 96
۲) AN-18
۳ خرداد ۱۳۹۶
تبريك به همكاران- 2 خرداد 96
۳) AN-17
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
تبريك به همكاران- 26 بهمن 95
۴) AN-16
۱۳ دی ۱۳۹۵
قابل توجه متقاضیان ارتقا به مرتبه استادی (فارغ التحصیلی دانشجوی دکتری) - جدید
۵) AN-15
۷ دی ۱۳۹۵
تبريك به همكاران- 7 دي 95
۶) AN-14
۳۰ آذر ۱۳۹۵
تبريك به همكاران - 30 آذر 95
۷) AN-13
۲۲ تیر ۱۳۹۵
تبریک- 21 و 22 تيرماه 1395
۸) AN-12
۲۴ فروردین ۱۳۹۵
تبریک به همكاران
۹) AN-11
۲۰ بهمن ۱۳۹۴
تبريك- 20 بهمن 1394
۱۰) AN-10
۱۷ آذر ۱۳۹۴
تبريك- ۱۷ آذر ۹۴
۱۱) AN-9
۳۰ تیر ۱۳۹۴
تبریک - ۳۰ تیر ۱۳۹۴
۱۲) AN-8
۲ تیر ۱۳۹۴
تبریک- 2 تیر 1394
۱۳) AN-7
۲۴ خرداد ۱۳۹۴
استعلام از دانشکده ها/گروه های مستقل در خصوص عملکرد متقاضی ارتقاء
۱۴) AN-6
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
تبریک- 22 اردیبهشت 1394
۱۵) AN-5
۱۴ بهمن ۱۳۹۳
تبریک- ۱۴ بهمن ۱۳۹۳