شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۷

اطلاعات تماس

خانم امیدی (کارشناس امور هیات علمی)

 • 64545580
 • ertegha@aut.ac.ir

آقاي کمال رضواني (کارشناس امور هیات علمی)

 • 64542253

آقای واحد اردو خانی (رییس اداره امور هیات علمی)

 • 64542253

خانم بخشی (رییس اداره کارگزینی دانشگاه)

 • 64542240-64542241
 • soha@aut.ac.ir

آقای دکتر سید محمدرضا علوی مقدم (مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در امور ارتقاء)

 • 64542223-64543008
 • alavi@aut.ac.ir

آقای دکتر عباس سروش (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر هیات ممیزه)

 • 64542224-64542226
 • 64542233
 • soroush@aut.ac.ir