پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۳۲

اطلاعات تماس

خانم امیدی (کارشناس امور هیات علمی)

 • 64545580
 • ertegha@aut.ac.ir

آقاي کمال رضواني (کارشناس امور هیات علمی)

 • 64542253

آقای واحد اردو خانی (رییس اداره امور هیات علمی)

 • 64542253

خانم بخشی (رییس اداره کارگزینی دانشگاه)

 • 64542240-64542241
 • soha@aut.ac.ir

آقای دکتر مهدی صدیقی (مشاور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در امور اعضای هیات علمی و نظارت و ارزیابی آموزشی)

 • 64542628 - 64542693- 66401549
 • msedighi@aut.ac.ir

آقای دکتر سید محمد حسین کریمیان (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دبیر هیات ممیزه)

 • 64542224-64542226
 • 64542233
 • hkarim@aut.ac.ir