پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۵۷

لیست پرسش‌ های متداول
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 9 از مجموع 9
1.6 ms
۱) FQ-11
۵ دی ۱۳۹۵
خلاصه گردش کار ارتقاء اعضای هیات علمی (جدید)
۲) FQ-10
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
مستندات مربوط به مقالات کنفرانس
۳) FQ-9
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
جزییات مربوط به مقاله مستقل
۴) FQ-8
۲۹ فروردین ۱۳۹۴
قراردادهای طرحهای پژوهشی
۵) FQ-7
۲۳ اسفند ۱۳۹۳
مبنای محاسبات مربوط به مقالات دیرکرد
۶) FQ-6
۲۳ اسفند ۱۳۹۳
معیار تعیین اعتبار مقالات جایگزین
۷) FQ-3
۲۷ دی ۱۳۹۳
مقاله مستقل
۸) FQ-2
۲۷ دی ۱۳۹۳
MIF 2012
۹) FQ-1
۲۷ دی ۱۳۹۳
پاسخ به سوالات (جدید)