پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۵۵

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 4 از مجموع 4
2.2 ms
۱) RG-5
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
آيين نامه جديد ارتقا- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۲) RG-4
۲۷ دی ۱۳۹۳
کتاب آیین نامه های ارتقا و استخدام (۱۳۹۵)
۳) RG-2
۲۷ دی ۱۳۹۳
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی (۱۳۹۵)
۴) RG-1
۲۷ دی ۱۳۹۳
دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن (۱۳۹۵)