پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۱۰

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 7 از مجموع 7
50.4 ms
۱) RG-8
۵ شهریور ۱۳۹۸
شیوه نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی - ویراست 1
۲) RG-7
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارتقاي مرتبه مربيان-مهم
۳) RG-6
۱۸ دی ۱۳۹۶
اصلاح بند الف تبصره یک بند 2 ماده 7 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب 94/12/18 با شماره نامه 236536
۴) RG-5
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
آيين نامه جديد ارتقا- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۵) RG-4
۲۷ دی ۱۳۹۳
کتاب آیین نامه های ارتقا و استخدام (۱۳۹۵)
۶) RG-2
۲۷ دی ۱۳۹۳
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی (۱۳۹۵)
۷) RG-1
۲۷ دی ۱۳۹۳
دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن (۱۳۹۵)