دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۹

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 6 از مجموع 6
1.4 ms
۱) RG-7
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارتقاي مرتبه مربيان-مهم
۲) RG-6
۱۸ دی ۱۳۹۶
اصلاح بند الف تبصره یک بند 2 ماده 7 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب 94/12/18 با شماره نامه 236536
۳) RG-5
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
آيين نامه جديد ارتقا- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۴) RG-4
۲۷ دی ۱۳۹۳
کتاب آیین نامه های ارتقا و استخدام (۱۳۹۵)
۵) RG-2
۲۷ دی ۱۳۹۳
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی (۱۳۹۵)
۶) RG-1
۲۷ دی ۱۳۹۳
دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن (۱۳۹۵)