پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۴

لیست فرم ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 8 از مجموع 8
1.3 ms
۱) FM-8
۱۲ دی ۱۳۹۴
جدول تخصيص دروس در رشته جديد مورد تقاضا
۲) FM-7
۲۹ آبان ۱۳۹۱
فرم تدوین درس جديد
۳) FM-6
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
پرسش نامه ارزشيابي درس
۴) FM-5
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
فرم رجوع به داور درس
۵) FM-4
۳۰ فروردین ۱۳۹۱
آئين نامه بهينه‌سازي برنامه دروه / رشته / گرايش
۶) FM-3
۳۰ فروردین ۱۳۹۱
آئين‌نامه بهينه‌سازي برنامه ارائه درس جديد/ تغيير سرفصل/ تغيير نوع درس دوره كارشناسي ارشد
۷) FM-2
۲۶ بهمن ۱۳۹۰
فرم مشخصات اعضاء هیات علمی
۸) FM-1
۲۶ بهمن ۱۳۹۰
فرم درخواست ايجاد رشته هاي تحصيلي