آدينه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۵۵

اطّلاعيه درخواست مدارك متقاضیان پذيرش بدون كنكور در مقطع ارشد سال ۹۷ دانشگاه صنعتي اميركبير(ويژه دانشجويان كارشناسي پيوسته سایر دانشگاهها)

۱۵ مهر ۱۳۹۶
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   بدون آزمون (ممتاز)  

خواهشمند است اطلاعیه را مطالعه فرمایید.