پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰۰:۵۰

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون سال ۹۸-۹۷

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ تمدید از ۱۵ اردیبهشت الی ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ می باشد.

ضمیمه ها

مهم