چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۰

لیست فرم ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 19
1.4 ms
۱) FM-20
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
فرم اعتبار توانمندی آموزشی/اعتبار ارتباطات علمی به مشمولان جوايز تحصيلي بنیاد ملّی نخبگان مقطع   کارشناسی   کارشناسی ارشد   دکترا  
۲) FM-19
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
فرم استفاده از اعطای اجرای رساله دکتری/پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد به مشمولان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان مقطع   کارشناسی   کارشناسی ارشد   دکترا  
۳) FM-18
۳۰ آذر ۱۳۹۵
فرم های مشوق های دانشجویان پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   دوره‌های بین‌الملل  
وضعیت تحصیلی   فعال  
۴) FM-17
۲۴ شهریور ۱۳۹۵
فرم پذيرش واحدهاي دانشجويان مشغول تحصيل همزمان در دو رشته/گرایش (فرم تطبیق واحد) مقطع   کارشناسی  
وضعیت تحصیلی   فعال  
۵) FM-16
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
فرم درخواست بورسیه تحصيلي امیرکبیر (كارشناسي و كارشناسي ارشد) مقطع   کارشناسی   کارشناسی ارشد  
۶) FM-15
۱ تیر ۱۳۹۵
فرم های اعطای اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی به مشمولان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان مقطع   دکترا  
وضعیت تحصیلی   فعال  
۷) FM-14
۳۱ خرداد ۱۳۹۵
آیین نامه و فرم مشخّصات گروه پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور استفاده دانشجو از تسهیلات بنیاد ملّی نخبگان وضعیت تحصیلی   فعال  
۸) FM-13
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
فرم تأييد استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهيلات دانشجويان ممتاز (حمايت از شركت در كنفرانس¬ها) مقطع   کارشناسی   کارشناسی ارشد   دکترا  
وضعیت تحصیلی   فعال  
۹) FM-12
۴ خرداد ۱۳۹۵
فرم تأييد استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهيلات دانشجويان ممتاز (دريافت اعتبار اجراي رساله دكتري) مقطع   دکترا  
۱۰) FM-11
۴ خرداد ۱۳۹۵
فرم تأييد استاد راهنما به منظور استفاده دانشجو از تسهيلات دانشجويان ممتاز (دريافت اعتبار انجام پايان¬نامه كارشناسي¬ارشد) مقطع   کارشناسی ارشد  
۱۱) FM-10
۱۱ مهر ۱۳۹۴
نام و ايميل اساتید مشاور دانشجویان ممتاز دانشکده ها مقطع   کارشناسی   کارشناسی ارشد   دکترا  
۱۲) FM-9
۲۲ آذر ۱۳۹۱
کاربرگ شناسایی مسابقه های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   بدون آزمون (ممتاز)  
۱۳) FM-8
۱۹ آذر ۱۳۹۱
فرم صلاحیت عمومی مقطع   کارشناسی   کارشناسی ارشد   دکترا  
۱۴) FM-7
۱۴ آبان ۱۳۹۱
فرم تسويه حساب و انصراف از رشته دوم و تسویه حساب از کتابخانه مقطع   کارشناسی  
۱۵) FM-6
۸ اسفند ۱۳۹۰
فرم گواهی رتبه دانشجوی مقطع کارشناسی پيوسته (سایر دانشگاهها) جهت ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقطع   کارشناسی  
وضعیت تحصیلی   فعال