دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۸

لیست پرسش‌ های متداول
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 2 از مجموع 2
37.5 ms
۱) FQ-2
۷ اسفند ۱۳۹۰
تطبيق واحد دانشجويان دو رشته اي در چه زماني انجام مي شود؟
۲) FQ-1
۷ اسفند ۱۳۹۰
آيا دانشجوياني كه تغيير رشته داده اند مي توانند دو رشته اي شوند؟