شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 14 از مجموع 14
1.7 ms
۱) RG-19
۲۴ آذر ۱۳۹۵
شرايط بهره مندي دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان از اعطاي اعتبار فرصت مطالعاتي
۲) RG-18
۲۴ آذر ۱۳۹۵
شرايط بهره مندي دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان از اعتبار هسته پژوهشي/فناوري و كارآفريني
۳) RG-17
۲۴ آذر ۱۳۹۵
شرايط بهره مندي دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان از وام ودیعه مسکن
۴) RG-16
۲۴ آذر ۱۳۹۵
راهنماي اعطاي جايزه تحصيلي بنياد ملّي نخبگان (کتابچه راجا) به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
۵) RG-15
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
دستورالعمل دريافت بورس تحصيلي اميركبير (كارشناسي و كارشناسي¬ارشد)
۶) RG-14
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
اطلاعیه درخصوص درخواست های مشمولین دریافت جوایز بنیاد ملی نخبگان در سامانه ثریا
۷) RG-13
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
آيين نامه تعريف دانشجويان ممتاز كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
۸) RG-12
۲۳ تیر ۱۳۹۴
شیوه نامه اجرایی جایزه های بنیاد ملّی نخبگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(ویژه دانشجویان دکتری)
۹) RG-11
۲۳ تیر ۱۳۹۴
شیوه نامه اجرایی جایزه های بنیاد ملّی نخبگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)
۱۰) RG-10
۱ اسفند ۱۳۹۰
شیوه نامه اجرایی جایزه های بنیاد ملّی نخبگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ویژه دانشجویان کارشناسی)
۱۱) RG-8
۱ اسفند ۱۳۹۰
تسهيلات ويژه دانشجويان ممتاز كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
۱۲) RG-6
۱ اسفند ۱۳۹۰
دستورالعمل تغيير رشته با استفاده از مصوبه شوراي ممتاز
۱۳) RG-5
۱ اسفند ۱۳۹۰
دستورالعمل چگونگی تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلی
۱۴) RG-4
۱ اسفند ۱۳۹۰
آيين نامه روند اجرائی اخذ 20 واحد درسی