چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۷

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 15
1.8 ms
۱) RG-20
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی
۲) RG-19
۲۴ آذر ۱۳۹۵
شرايط بهره مندي دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان از اعطاي اعتبار فرصت مطالعاتي
۳) RG-18
۲۴ آذر ۱۳۹۵
شرايط بهره مندي دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان از اعتبار هسته پژوهشي/فناوري و كارآفريني
۴) RG-17
۲۴ آذر ۱۳۹۵
شرايط بهره مندي دانشجويان مشمول جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان از وام ودیعه مسکن
۵) RG-16
۲۴ آذر ۱۳۹۵
راهنماي اعطاي جايزه تحصيلي بنياد ملّي نخبگان (کتابچه راجا) به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
۶) RG-15
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
دستورالعمل دريافت بورس تحصيلي اميركبير (كارشناسي و كارشناسي¬ارشد)
۷) RG-14
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
اطلاعیه درخصوص درخواست های مشمولین دریافت جوایز بنیاد ملی نخبگان در سامانه ثریا
۸) RG-13
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
آيين نامه تعريف دانشجويان ممتاز كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
۹) RG-12
۲۳ تیر ۱۳۹۴
شیوه نامه اجرایی جایزه های بنیاد ملّی نخبگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(ویژه دانشجویان دکتری)
۱۰) RG-11
۲۳ تیر ۱۳۹۴
شیوه نامه اجرایی جایزه های بنیاد ملّی نخبگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)
۱۱) RG-10
۱ اسفند ۱۳۹۰
شیوه نامه اجرایی جایزه های بنیاد ملّی نخبگان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (ویژه دانشجویان کارشناسی)
۱۲) RG-8
۱ اسفند ۱۳۹۰
تسهيلات ويژه دانشجويان ممتاز كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
۱۳) RG-6
۱ اسفند ۱۳۹۰
دستورالعمل تغيير رشته با استفاده از مصوبه شوراي ممتاز
۱۴) RG-5
۱ اسفند ۱۳۹۰
دستورالعمل چگونگی تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلی
۱۵) RG-4
۱ اسفند ۱۳۹۰
آيين نامه روند اجرائی اخذ 20 واحد درسی