پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰۰:۰۷

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 4 از مجموع 4
1.6 ms
۱) AN-35
۲۹ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه مراجعه به اساتید مشاور (آبان۱۳۹۷)
۲) AN-31
۹ مرداد ۱۳۹۷
بسیار مهم : قابل توجه دانشجویان کارشناسی قبولی کارشناسی ارشد (ورودی مهر ۱۳۹۷)
۳) AN-30
۹ مرداد ۱۳۹۷
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ (مقطع کارشناسی)
۴) AN-32
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا