دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۵۹

قوانین دانشجویان عدم مراجعه و تبدیل وضعیت از فعال به انصرافی (ترک تحصیل غیر مجاز)٬ کاردانی یا کارشناسی غیابی

۱۶ مهر ۱۳۹۱
مقطع   کارشناسی  
نوع ورود   انتقالی   قبولی در کنکور  
وضعیت تحصیلی   فعال  

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب میگردد.