پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰۰:۵۱

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 36
2.6 ms
۱) AN-83
۲۱ شهریور ۱۳۹۷
شهریه مقطع کارشناسی پردیس خودگردان سال تحصیلی ۹۸-۹۷
۲) AN-82
۲۷ تیر ۱۳۹۷
شهریه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان
۳) AN-81
۲۷ تیر ۱۳۹۷
شهریه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم
۴) AN-80
۲۷ تیر ۱۳۹۷
شهریه مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷
۵) AN-79
۶ خرداد ۱۳۹۷
شهریه دروس ارائه شده در تابستان 97
۶) AN-78
۲ خرداد ۱۳۹۷
شهریه مقطع دکتری دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان سال تحصیلی 98-97
۷) AN-65
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه دانشجویان ورودی جدید
۸) AN-74
۳ آبان ۱۳۹۶
مشوق‌های مقطع کارشناسی¬ارشد پردیس بین الملل(خودگردان)
۹) AN-73
۳ آبان ۱۳۹۶
مشوق‌های مقطع کارشناسی پردیس بین الملل(خودگردان)
۱۰) AN-72
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل
۱۱) AN-70
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم و پردیس بین الملل مقطع دکتری
۱۲) AN-69
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۵
۱۳) AN-68
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد
۱۴) AN-67
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی
۱۵) AN-66
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه نیمسال اول 95