چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۲۳:۱۷

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 37
2.8 ms
۱) AN-84
۳ بهمن ۱۳۹۷
شهریه سال تحصیلی 98-97 پردیس کیش مقطع کارشناسی ارشد
۲) AN-83
۲۱ شهریور ۱۳۹۷
شهریه مقطع کارشناسی پردیس خودگردان سال تحصیلی ۹۸-۹۷
۳) AN-82
۲۷ تیر ۱۳۹۷
شهریه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان
۴) AN-81
۲۷ تیر ۱۳۹۷
شهریه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوم
۵) AN-80
۲۷ تیر ۱۳۹۷
شهریه مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷
۶) AN-79
۶ خرداد ۱۳۹۷
شهریه دروس ارائه شده در تابستان 97
۷) AN-78
۲ خرداد ۱۳۹۷
شهریه مقطع دکتری دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان سال تحصیلی 98-97
۸) AN-65
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه دانشجویان ورودی جدید
۹) AN-74
۳ آبان ۱۳۹۶
مشوق‌های مقطع کارشناسی¬ارشد پردیس بین الملل(خودگردان)
۱۰) AN-73
۳ آبان ۱۳۹۶
مشوق‌های مقطع کارشناسی پردیس بین الملل(خودگردان)
۱۱) AN-72
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل
۱۲) AN-70
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم و پردیس بین الملل مقطع دکتری
۱۳) AN-69
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۵
۱۴) AN-68
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد
۱۵) AN-67
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی