شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 31
2.3 ms
۱) AN-67
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی
۲) AN-65
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه دانشجویان ورودی جدید
۳) AN-53
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان دوره های نوبت دوم و خودگردان (بین الملل) مقطع دکتری ورودی سال 95
۴) AN-52
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95
۵) AN-51
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95
۶) AN-50
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان دوره بین الملل (خودگردان) مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95
۷) AN-74
۳ آبان ۱۳۹۶
مشوق‌های مقطع کارشناسی¬ارشد پردیس بین الملل(خودگردان)
۸) AN-73
۳ آبان ۱۳۹۶
مشوق‌های مقطع کارشناسی پردیس بین الملل(خودگردان)
۹) AN-72
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل
۱۰) AN-71
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
ورود به سیستم آموزش الکترونیکی برای شرکت در دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت
۱۱) AN-70
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم و پردیس بین الملل مقطع دکتری
۱۲) AN-69
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۵
۱۳) AN-68
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد
۱۴) AN-66
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه نیمسال اول 95
۱۵) AN-56
۴ مرداد ۱۳۹۵
شهریه اضافه سنوات سال 95 مقطع دکتری