پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۲۳

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 29
5.5 ms
۱) AN-67
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی
۲) AN-65
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه دانشجویان ورودی جدید
۳) AN-53
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان دوره های نوبت دوم و خودگردان (بین الملل) مقطع دکتری ورودی سال 95
۴) AN-52
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95
۵) AN-51
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95
۶) AN-50
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهریه دانشجویان دوره بین الملل (خودگردان) مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95
۷) AN-72
۱۳ شهریور ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین الملل
۸) AN-71
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
ورود به سیستم آموزش الکترونیکی برای شرکت در دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت
۹) AN-70
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم و پردیس بین الملل مقطع دکتری
۱۰) AN-69
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۹۵
۱۱) AN-68
۱۸ مرداد ۱۳۹۶
شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد
۱۲) AN-66
۵ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه نیمسال اول 95
۱۳) AN-56
۴ مرداد ۱۳۹۵
شهریه اضافه سنوات سال 95 مقطع دکتری
۱۴) AN-55
۳ مرداد ۱۳۹۵
نحوه پرداخت شهریه اضافه سنوات سال 95 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
۱۵) AN-54
۵ تیر ۱۳۹۵
دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت سال 95