چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰

شهریه دانشجویان دوره بین الملل (خودگردان) مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95

۲۶ خرداد ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   دوره‌های بین‌الملل  
وضعیت تحصیلی   فعال  
سال تحصیلی   سال اول  

شهریه دانشجویان ورودی سال 95 دوره های بین الملل (پردیس خودگردان) مقطع کارشناسی ارشد به شرح پیوست می باشد.