چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۹

شهریه دانشجویان دوره آموزش الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95

۲۶ خرداد ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   آموزش الکترونیکی  
وضعیت تحصیلی   فعال  
سال تحصیلی   سال اول  

شهریه ثابت به ازای هر نیمسال:۱۲.۵۴۰.۰۰۰ ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس نظری: ۲.۶۴۰.۰۰۰ ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد پروژه: ۵.۵۴۴.۰۰۰ ریال

تبصره: تعرفه های فوق صرفاً مربوط به سال تحصیلی 96-95 بوده و در هر سال براساس مصوبات دانشگاه حداکثر تا 20% قابل افزایش خواهد بود و کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95در سال های بعدی تحصیل موظف به پرداخت شهریه مطابق جدول مصوبه دانشگاه در همان سال می باشند.

توجه:
_کلیه دانشجویان موظف به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال قبل از انتخاب واحد آن نیمسال می باشند.

_کلیه دانشجویان موظف به تسویه شهریه متغیر نیمسالهای اول حداکثر تا ۱۵ آذر ماه و نیمسالهای دوم حداکثر تا ۱۵ خرداد ماه می باشند در غیر اینصورت بعد از تاریخهای تعیین شده٬ دسترسی دانشجویان بدهکار به پورتال آموزشی قطع و عواقب ناشی از این موضوع و سایر محدودیت های آموزشی به عهده شخص دانشجو می باشد.