دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 95

۲۶ خرداد ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   نوبت دوم  
وضعیت تحصیلی   فعال  
سال تحصیلی   سال اول  

شهریه ثابت به ازای هر نیمسال:7.700.000 ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس نظری: 1.800.000ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس عملی: 2.700.000ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد پروژه: 3.000.000 ریال

تبصره۱: اتباع غیر ایرانی پذیرفته شده در دوره های روزانه ملزم به پرداخت۸۰٪‌ شهریه «نوبت دوم» می باشند.
تبصره۲: تعرفه های فوق صرفاً مربوط به سال تحصیلی 96-95 بوده و در هر سال براساس مصوبات دانشگاه حداکثر تا 20% قابل افزایش خواهد بود و کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95در سال های بعدی تحصیل موظف به پرداخت شهریه مطابق جدول مصوبه دانشگاه در همان سال می باشند.

توجه:
_کلیه دانشجویان موظف به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال قبل از انتخاب واحد آن نیمسال می باشند.

_کلیه دانشجویان موظف به تسویه شهریه متغیر نیمسالهای اول حداکثر تا ۱۵ آذرماه و نیمسالهای دوم حداکثر تا ۱۵ خردادماه می باشند در غیر اینصورت بعد از تاریخهای تعیین شده٬ دسترسی دانشجویان بدهکار به پورتال آموزشی قطع و عواقب ناشی از این موضوع و سایر محدودیت های آموزشی به عهده شخص دانشجو می باشد.