دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۹

• فرم مشخصات فردی پذیرفته شدگان سال 90 دوره هاي آموزشی نوبت دوم(شبانه)، آموزش الکترونیکی (مجازی )

۲۵ بهمن ۱۳۹۰
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   آموزش الکترونیکی   آموزش محور   ام‌بی‌ای   نوبت دوم  
وضعیت تحصیلی   فعال  
سال تحصیلی   سال اول  

• فرم مشخصات فردی پذیرفته شدگان سال 90 دوره هاي آموزشی نوبت دوم(شبانه)، آموزش الکترونیکی (مجازی )