چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸، ۲۳:۴۳

لیست پرسش‌ های متداول
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 8 از مجموع 8
33.1 ms
۱) FQ-9
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
استفاده از تسهیلات وام دانشجویی
۲) FQ-8
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
سوالات آموزشی
۳) FQ-7
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
شهریه تحصیلی در صورت مرخصی
۴) FQ-6
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
در صورت حذف درس پس از تاریخ حذف و اضافه٬ استرداد شهریه مربوطه امکانپذیر است؟
۵) FQ-5
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
نحوه پرداخت شهریه سال تحصیلی
۶) FQ-4
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
شهریه واحدهای جبرانی
۷) FQ-3
۲۰ اسفند ۱۳۹۰
شهریه اخذ مجدد واحدهای افتاده
۸) FQ-1
۲۵ بهمن ۱۳۹۰
شهریه دانشجویانی که می خواهند پروژه خویش را تمدید نمایند٬ چگونه است؟