دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

نحوه پرداخت شهریه سال تحصیلی

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

شهریه یک سال تحصیلی در چهار مرحله مشروحه ذیل دریافت می گردد:
۱) مرحله اول نیمسال اول شامل شهریه ثابت در نیمه اول شهریورماه
۲) مرحله دوم نیمسال اول شامل شهریه متغیر واحدهای ثبت نامی نیمسال اول حداکثر تا 15 آذرماه
۳) مرحله اول نیمسال دوم شامل شهریه ثابت در نیمه اول بهمن ماه
۴) مرحله دوم نیمسال دوم شامل شهریه متغیر واحدهای ثبت نامی نیمسال دوم حداکثر تا 15 خردادماه
لازم بذکراست مبلغ بدهکاری از قبل به مبالغ فوق اضافه و مبلغ بستانکاری از قبل٬ کسر می گردد.