دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

استفاده از تسهیلات وام دانشجویی

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

نظر به اینکه متولی انجام امور مربوط به وام کمک شهریه تحصیلی صندوق رفاه وزارت علوم دانشجویان٬ امور دانشجویی دانشگاه می باشد لذا این دفتر از پاسخگویی به سوالات درخصوص وام دانشجویی معذور می باشد.
لازم بذکراست به غیر از وام کمک شهریه فوق الذکر٬ هیچگونه تسهیلات وام دیگری بعنوان کمک شهریه پیش بینی نگردیده است.