پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۵

 نحوه لغو تعهد خدمات آموزشی رایگان دانشجویان

۲۰ اسفند ۱۳۹۰
نوع ورود   انتقالی   بدون آزمون (ممتاز)   قبولی در کنکور  
وضعیت تحصیلی   فعال  

 نحوه لغو تعهد خدمات آموزشی رایگان دانشجویان
لازم بذکراست از تاریخ ۶/۴/۹۴ الی ۴/۶/۹۴ مدت بررسی هر پرونده جهت صدور نامه لغو تعهد خدمات اموزشی رایگان ۱۴روز می باشد.