دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

تقویم آموزشی دوره های مجازی برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

۱۹ بهمن ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   آموزش الکترونیکی  
وضعیت تحصیلی   فعال  

تقویم آموزشی دوره های مجازی برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵ را در پیوست ببینید