شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

تاریخ مصاحبه آزمون دکترای سال ۱۳۹۶

۲ خرداد ۱۳۹۶
مقطع   دکترا  
سال تحصیلی   سال اول  
سال ورود از 1396 سال ورود تا 1396

تاریخ مصاحبه آزمون دکترای سال ۱۳۹۶