چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰

زمان مصاحبه مجدد آزمون دکتری سال 1396 (23/03/1396)

۲۴ خرداد ۱۳۹۶
مقطع   دکترا  
نوع ورود   قبولی در کنکور  
سال ورود از 96 سال ورود تا 96

زمان مصاحبه مجدد آزمون دکتری سال 1396
(23/03/1396)