چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۶

روند ثبت و دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

۱۴ دی ۱۳۹۰
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   انتقالی   بدون آزمون (ممتاز)   بورس خارج به داخل   قبولی در کنکور   نوبت دوم  
وضعیت تحصیلی   فعال  

دانشجو موظف است حداكثر تا پايان مهرماه سال ورود استاد راهنماي خود را انتخاب و نام استاد راهنما در پورتال آموزشي ايشان ثبت شده باشد .
پروژه دانشجو بايد حداكثر تا پايان ديماه سال ورود به تاييد استاد راهنما رسيده باشد و حداكثر تا اوايل اسفندماه به تصويب گروه آموزشي برسد.
فرم پروپوزال دانشجو بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده رسيده و پايان نامه هاي مصوب و نهايي شده در پورتال آموزشي دانشجو ثبت گردد.
بديهي است وضعيت دانشجوياني كه تا موعد مقرر عنوان پايان نامه آنان تصويب و در پرتال آموزشي ثبت نشده باشد ، برابر مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به آموزش محور (شيوه آموزشي) تغيير داده خواهد شد و ترم سوم تحصيل خود مجاز به اخذ پايان نامه نمي باشند .
دانشجو موظف است گزارش پيشرفت پروژه را تا پايان ترم سوم تحصيل خود به استاد راهنما تحويل نمايد.
ثبت نام ترم چهارم تحصيل دانشجو منوط به تاييد گزارش پروژه توسط استاد راهنما خواهد بود.