چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۳

دستورالعمل طرح حمايت از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد آموزش الكترونيكي

۱۱ تیر ۱۳۹۱
مقطع   کارشناسی ارشد  
نوع ورود   آموزش الکترونیکی  
وضعیت تحصیلی   فعال  
سال تحصیلی   سال‌های میانه  
سال ورود از 83 سال ورود تا 93

دستور العمل صرفا؛ مربوط به دانشجویان آموزش الکترونیکی ورودی سال ۹۳ و ماقبل می باشد.
به شرح پیوست مراجعه کنید