چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۵۷

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 35
3.6 ms
۱) RG-41
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دکتری AUT-PR-3306
۲) RG-40
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مصوبه صدور مدرک خودگردان، مدرک بین الملل و گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی ب
۳) RG-39
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نمره زبان
۴) RG-38
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
آیین¬نامه مشوق های آموزشی به شماره رویه AUT-PR-3312
۵) RG-37
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
رویه تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی AUT-PR-4304
۶) RG-36
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
رویه اعطای بورس تحصیلی امیرکبیر به دانشجویان نخبه دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (AUT-PR-1102)
۷) RG-35
۲۹ آذر ۱۳۹۵
راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به شماره رویه AUT-GL-E103
۸) RG-34
۱۴ آذر ۱۳۹۵
آئین نامه نحوه اخذ پذیرش متقاضیان غیر ایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-4301
۹) RG-33
۱ آذر ۱۳۹۵
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت
۱۰) RG-32
۲۳ آبان ۱۳۹۵
دستورالعمل تعرفه آموزشی سال 1396 شماره رویه AUT-PR-3503
۱۱) RG-31
۱۱ آبان ۱۳۹۵
رویه شرایط و ظرفیت اعضاء هیات علمی برای پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد AUT-PR-3311
۱۲) RG-30
۸ آبان ۱۳۹۵
آیین نامه پایان نامه 9 واحدی در مقطع کارشناسی ارشد به شماره AUT-PR-3303
۱۳) RG-29
۸ آبان ۱۳۹۵
آیین نامه دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد به شماره AUT-PR-3302
۱۴) RG-28
۸ آبان ۱۳۹۵
آیین نامه ارائه دروس دوره های بین الملل به شماره رویه AUT-PR-4302
۱۵) RG-27
۸ آبان ۱۳۹۵
رویه تعیین ظرفیت مجاز اعضاء هیات علمی دانشگاه برای پذیرش د انشجوی دوره دکتری AUT-PR-3307