دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۳۴

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 36
35.1 ms
۱) RG-46
۲۷ آبان ۱۳۹۷
آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ( رویه AUT-PR-3310)
۲) RG-44
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مجموعه مقررات آموزشی دوره دکتری AUT-PR-3315
۳) RG-43
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
رویه تطبیق دروس دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-3314
۴) RG-42
۱۶ مهر ۱۳۹۶
رویه شرایط و مراحل تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ایران، برای راهنمای پایان نامه / رساله مقاطع تصیلات تکمیلی AUT-PR-3309
۵) RG-41
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دکتری AUT-PR-3306
۶) RG-40
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
مصوبه صدور مدرک خودگردان، مدرک بین الملل و گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی ب
۷) RG-39
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نمره زبان
۸) RG-38
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
آیین¬نامه مشوق های آموزشی به شماره رویه AUT-PR-3312
۹) RG-37
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
رویه تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی AUT-PR-4304
۱۰) RG-36
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
رویه اعطای بورس تحصیلی امیرکبیر به دانشجویان نخبه دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (AUT-PR-1102)
۱۱) RG-35
۲۹ آذر ۱۳۹۵
راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به شماره رویه AUT-GL-E103
۱۲) RG-34
۱۴ آذر ۱۳۹۵
آئین نامه نحوه اخذ پذیرش متقاضیان غیر ایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-4301
۱۳) RG-33
۱ آذر ۱۳۹۵
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت
۱۴) RG-32
۲۳ آبان ۱۳۹۵
دستورالعمل تعرفه آموزشی سال 1396 شماره رویه AUT-PR-3503
۱۵) RG-31
۱۱ آبان ۱۳۹۵
رویه شرایط و ظرفیت اعضاء هیات علمی برای پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد AUT-PR-3311