دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۸

رویه شرایط و ظرفیت اعضاء هیات علمی برای پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد AUT-PR-3311

۱۱ آبان ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  

این رویه برای تعیین ظرفیت مجاز اعضاء هیات علمی دانشگاه برای پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می باشد