دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۲

دستورالعمل تعرفه آموزشی سال 1396 شماره رویه AUT-PR-3503

۲۳ آبان ۱۳۹۵

این دستور العمل جهت اطلاع از تعرفه آموزشی و شهریه کلیه دوره ها در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به تفکیک مقطع می باشد.