دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۱۶

فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت

۱ آذر ۱۳۹۵
مقطع   دکترا  

قوانین و مقررات:
1. به منظور نيل به اهداف زير دوره هاي فرصت مطالعاتي دانشجويي تشويق مي شود :
آشنا شدن دانشجويان مقطع دكتري با اساتيد راهنما ي مجرب در كشورهاي ديگر،
استفاده از امكاناتي نظير كتاب، مقالات و آزمايشگاه‌‌هاي دانشگاههاي خارج از كشور،
تشويق دانشجويان به ارتقاء سطح علمي،
2. در استفاده از فرصت هاي مطالعاتي بايد موارد زير رعايت شود.
الف. اساتيد منتخب خارجي بايد از تجربه و تخصص كافي در زمينه‌ كاري دانشجو برخوردار باشند.
ب. زمان خروج از كشور دانشجويان پس از تصويب پيشنهاد رساله امكان پذير باشد.
ج. زمان فرصت مطالعاتي 6 ماه است چنانچه دانشجو گزارش كاملي از پيشرفت كار خود ارائه نمايد زمان فرصت تا 12 ماه هم مي‌تواند تمديد شود.
د. دانشجو بايد ضمانتهاي اجرائي لازم را به منظور بازگشت و تكميل مقطع تحصيلي خود در دانشگاه به اداره حقوقي و دانشگاه بسپارد.
ه. از اساتيد همكار در خارج از كشور استفاده شود.
3. برخي از شرايط استفاده از دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت (فرصت مطالعاتي) عبارتند از:
الف. بيش از سه سال از زمان شروع تحصيل دانشجو نگذشته باشد.
ب. دانشجو بورسيه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و دستگاه هاي اجرايي باشد.
ج. دارا بودن حدنصاب نمره زبان مورد قبول دانشگاه محل تحصيل بر اساس آزمون هاي :
TOEFL- MSRT -TOLIMO-IELTS
د. موافقت استاد راهنما و دانشگاه در خصوص لزوم استفاده از دوره فوق
ه. داشتن پذيرش تحصيلي يا دعوت نامه همكاري از دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي، پژوهشي مورد تاييد دانشگاه محل تحصيل
و. تاييد استاد راهنماي داخل در خصوص همگني پذيرش ارائه شده با موضوع پيشنهاد رساله تصويب شده.
4. اعزام دانشجو فقط پس از گذراندن ارزيابي جامع و تصويب پيشنهاد رساله در موعد مقرر پايان سال دوم تحصيل و قبل از دفاع نهايي از پايان نامه انجام گيرد.
تبصره- براي اطلاع از ساير شرايط به ويژه مقررات مربوط به داوطلبان غير بورسيه و نحوه پرداخت ها به مصوبات شوراي مركزي سازمان امور دانشجويي مراجعه شود.