دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۱۱

آئین نامه نحوه اخذ پذیرش متقاضیان غیر ایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-4301

۱۴ آذر ۱۳۹۵

با توجه به سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص جذب دانشجویان خارجی و با عنایت به درخواستهای رو به افزایش متقاضیان، خصوصاً کشورهای منطقه برای تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در آئین¬نامه مذکور شرایط جذب دانشجویان خارجی شرح داده شده است.

ضمیمه ها

AUT-PR-4301