دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰

رویه اعطای بورس تحصیلی امیرکبیر به دانشجویان نخبه دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (AUT-PR-1102)

۲۵ بهمن ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  

هدف شناسایی استعدادهای درخشان، جذب و حمایت و هدایت از استعدادهای درخشان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.