دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۵۴

رویه تعیین میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی AUT-PR-4304

۱۸ اسفند ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  

نحو تعیین شهریه دانشجویان غیر ایرانی بر اساس سیاست های آموزشی و مای دانشگاه در این رویه آمده است.