دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۴۸

آیین¬نامه مشوق های آموزشی به شماره رویه AUT-PR-3312

۱۹ فروردین ۱۳۹۶
مقطع   کارشناسی ارشد  

آین آیین نامه جهت تقویت، پشتیبانی، تشویق، ، بهبود کیفیت ، رقابت جهت رشد و اعتلای فعالیتهای آموزشی دانشگاه تهیه و تدوین شده است.