دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۳۳

مصوبه صدور مدرک خودگردان، مدرک بین الملل و گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی ب

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

این مصوبه جهت اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی در خصوص نحوه دریافت مدرک خودگردان و بین الملل و دریافت گواهی گذرانده دروس به زبان انگلیسی می باشد.