دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۲

رویه شرایط و مراحل تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ایران، برای راهنمای پایان نامه / رساله مقاطع تصیلات تکمیلی AUT-PR-3309

۱۶ مهر ۱۳۹۶
مقطع   دکترا  

این رویه با هدف توسعه تعاملات بین¬المللی اعضاء هیات علمی دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشگاه¬های خارج از کشور تبیین شده است. در این رویه چارچوب قانونی برای تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ایران به منظور راهنمایی و هدایت پایان¬نامه¬ها/رساله¬های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تعریف شده و علاوه بر آن وضعیت ظرفیت استاد راهنمای اول و همچنین تعهدات دانشجو مشخص و تبیین شده است.