دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۱۰

مجموعه مقررات آموزشی دوره دکتری AUT-PR-3315

۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مقطع   دکترا  

هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره دکتری، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.
و برای کلیه دانشجویان دکتری ورودی مهرماه 1393 و پس از آن اجرا می‌شود.