دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۵۹

آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ( رویه AUT-PR-3310)

۲۷ آبان ۱۳۹۷
مقطع   کارشناسی ارشد  
سال ورود از 95

هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.