شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 1 از مجموع 1
1.3 ms
۱) AN-11
۱۸ آذر ۱۳۹۶
شروع ارزیابی دروس کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نیمسال اول 97-96 از تاریخ 96/9/25 الی 96/10/15