پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۹

لیست اطلاعیه ها
  • ترتیب اولویت ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 1 از مجموع 1
1.2 ms
۱) AN-14
۱ خرداد ۱۳۹۸
شروع ارزیابی دروس کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ از تاریخ ۹۸/۳/۹ الی ۹۸/۳/۱۷