دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۲۲

اطلاعات تماس

آقای دکتر مهدی صدیقی

رئیس دفتر نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

  • 66401549 - 64542628 - 64542693

خانم فاطمه فیروز

مسئول دفتر

  • 66401549 - 64542628 - 64542693

خانم حمیده افشاری

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

  • 66401549 - 64542628 - 64542693
  • afshari@aut.ac.ir

خانم فهیمه کریمی طاهری

کارشناس خدمات آموزشی

  • 66401549 - 64542628 - 64542693
  • karimitf@aut.ac.ir

آدرس

خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده نساجی، طبقه هشتم، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

  • 66401549 - 64542628 - 64542693
  • 66401549
  • nezarat@aut.ac.ir