دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۲۵

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 2 از مجموع 2
1.5 ms
۱) RG-8
۳ آبان ۱۳۹۶
آئین نامه خدمت موظف اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲) RG-6
۱۸ دی ۱۳۹۵
تقویم فعالیت دفتر نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه