مشاور در امور برنامه ریزی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
دکتر حمیدرضا اویسی
استاد
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل
ایمیل : oveysiaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۲۶