تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1399/1/4 | 

آدرس:تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰
صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۲۶ (۲۱) ۹۸+
۶۶۴۰۱۳۹۶ (۲۱) ۹۸+
Email: academicsaut.ac.ir