هیات ممیزه

 | تاریخ ارسال: 1398/2/4 | 
اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • رییس هیات ممیزه (رییس دانشگاه دکتر سیدحسن قدسی‌پور).
 • دبیرهیات ممیزه (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر مهدی رفیع‌زاده).
 • دکتر سیدرضا غفاریان (معاون پ‍ژوهشی و فن آوری دانشگاه).
 • دکتر محمدرضا اسلامی: استاد دانشکده مهندسی مکانیک.
 • دکتر علی اصغر اصغریان جدّی: استاد دانشکده مهندسی نساجی.
 • دکتر حمیدرضا اویسی : استاد دانشکده مهندسی هوافضا.
 • دکتر مهدی ایرانمنش: دانشیار دانشکده مهندسی دریا.
 • دکتر فرزاد توحیدخواه: استاد دانشکده مهندسی پزشکی.
 • دکتر بهرام دبیر: استاد دانشکده مهندسی شیمی.
 • دکتر مهدی دهقان: استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر.
 • دکتر کامران دهقانی: استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی .
 • دکتر احمدرضا ربانی: استاد دانشکده مهندسی نفت.
 • دکتر بهرام رضایی: استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی.
 • دکتر مهدی رفیع زاده: استاد دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ.
 • دکتر عباس سروش: استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست.
 • دکتر زهرا شریعتی نیا : استاد گروه مستقل شیمی.
 • دکتر رضا صفابخش: استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر.
 • دکتر مجید صفّار اول: استاد دانشکده مهندسی مکانیک.
 • دکتر حیدرعلی طالبی : استاد دانشکده مهندسی برق.
 • دکتر عبدالعلی عبدی پور: استاد دانشکده مهندسی برق.
 • دکتر محمدزمان کبیر: استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست.
 • دکتر بهروز کریمی: استاد دانشکده مهندسی صنایع و  سیستم های مدیریت.
 • دکتر محمد کاظم مروج فرشی: استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس.
 • دکتر کاوس میرعباس زاده: استاد دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی.
 • دکتر سیّد محمّدرضا هاشمی گلپایگانی: استاد دانشکده مهندسی پزشکی.